Pandemia koronawirusa na Słowacji

Najnowsze statystyki dotyczące koronawirusa Słowacja. Ile osób jest zarażonych Sars-Cov-2 na Słowacji? Ile osób zginęło na Słowacji?

  • W ciągu ostatnich 24 godzin na Słowacji zgłoszono 114 nowe przypadki i 4 nowych zgonów. W rezultacie całkowita liczba przypadków wzrosła do 403 802, a całkowita liczba zgonów osiągnęła 12 580 na Słowacji.
  • W ciągu ostatnich 7 dni na Słowacji odnotowano 4 178 przypadki. Oznacza to wzrost o 63,01% w porównaniu z 2 563 przypadkami w poprzednim tygodniu.
  • W ciągu ostatnich 7 dni na Słowacji odnotowano 13 zgony. Oznacza to wzrost o 44,44% w porównaniu do 9 zgonów w poprzednim tygodniu.

Zarażony

403,802

Śmierć

12,580

Odzyskany

383,451

© 2018-2021 AtlasBig.com