Pandemia koronawirusa w Polsce

Coronavirus Poland Najnowsze statystyki. Ile osób w Polsce jest zarażonych Sars-Cov-2? Ile osób zginęło w Polsce?

  • W ciągu ostatnich 24 godzin w Polsce odnotowano 364 nowe przypadki i 0 nowych zgonów. W rezultacie łączna liczba przypadków wzrosła do 2 899 008, a ogólna liczba zgonów osiągnęła 75 503 w Polsce.
  • W ciągu ostatnich 7 dni w Polsce odnotowano 4 380 przypadki. Oznacza to wzrost o 34,64% w porównaniu z 3 253 przypadkami w poprzednim tygodniu.
  • W ciągu ostatnich 7 dni w Polsce odnotowano 63 zgony. Oznacza to wzrost o 36,95% w porównaniu do 46 zgonów w poprzednim tygodniu.

Zarażony

2,899,008

Śmierć

75,503

Odzyskany

2,814,761

© 2018-2021 AtlasBig.com