Uganda

Statystyki i mapy Ugandy

Populacja 38 823 100
Obszar 241 517,739 km2

Populacja


Zmiana kursu 3,556 % (2019)
Wskaźnik urodzeń 38,135 na 1000 osób (2018)
Śmiertelność 6,554 na 1000 osób (2018)
Oczekiwana długość życia (całkowita) 62,973 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (kobieta) 65,173 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (mężczyzna) 60,655 lat (2018)
Współczynnik dzietności 4,955 urodzeń na kobietę (2018)
Wskaźnik śmiertelności noworodków 32,26 zgonów / 1000 urodzeń (2019)
Wskaźnik migracji netto 19,053 migrantów / 1000 mieszkańców w 5 lat (2017)
Stosunek płci (obecna populacja) 0,971 mężczyzna/kobieta (2019)
Stosunek płci (przy urodzeniu) 1,03 mężczyzna/kobieta (2018)

Populacja


Tempo zmian populacji


Piramidy ludności


Gospodarka


PKB (nominalny) 35 165 157 016,912 $ (2019)
PKB (PPP) 101 123 516 709,133 $ (2019)
wzrost PKB 6,803 % (2019)
PKB na mieszkańca (nominalnie) 794,341 $ (2019)
PKB na mieszkańca (PPP) 2 284,266 $ (2019)
Inflacja (CPI) 2,869 % (2019)
Bezrobocie 9,44 % (2017)

PKB (nominalny)


Energia


Produkcja oleju 0 baryłek dziennie (2019)
Rezerwy ropy naftowej 2 500 000 000 beczki (2020)
Produkcja elektryczna 4 453 100 000 kwH (2018)
Zużycie energii elektrycznej 3 534 100 000 kwH (2018)
Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca 79,831 kwH (2018)
Całkowite zużycie energii 104 411 300 928 871,4 BTU (2017)
Całkowite zużycie energii na mieszkańca 2 358 533,058 BTU (2017)

Środowisko


Emisja CO2 4 635 198 metryczne dźwięki (2017)
Emisja CO2 na mieszkańca 0,105 metryczne dźwięki (2017)

Wojsko


Wydatki wojskowe 645 757 062,116 $ (2019)
Wydatki wojskowe jako procent PKB 2,05 % (2019)

© 2018-2021 AtlasBig.com