Włochy

Statystyki i mapy Włoch

Populacja 60 436 469
Obszar 302 548,924 km2

Populacja


Zmiana kursu -0,206 % (2019)
Wskaźnik urodzeń 7,3 na 1000 osób (2018)
Śmiertelność 10,5 na 1000 osób (2018)
Oczekiwana długość życia (całkowita) 83,346 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (kobieta) 85,6 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (mężczyzna) 81,2 lat (2018)
Współczynnik dzietności 1,29 urodzeń na kobietę (2018)
Wskaźnik śmiertelności noworodków 2,753 zgonów / 1000 urodzeń (2019)
Wskaźnik migracji netto 12,351 migrantów / 1000 mieszkańców w 5 lat (2017)
Stosunek płci (obecna populacja) 0,948 mężczyzna/kobieta (2019)
Stosunek płci (przy urodzeniu) 1,063 mężczyzna/kobieta (2018)

Populacja


Tempo zmian populacji


Piramidy ludności


Gospodarka


PKB (nominalny) 2 003 576 145 498,04 $ (2019)
PKB (PPP) 2 756 951 889 780,28 $ (2019)
wzrost PKB 0,343 % (2019)
PKB na mieszkańca (nominalnie) 33 228,237 $ (2019)
PKB na mieszkańca (PPP) 45 722,57 $ (2019)
Inflacja (CPI) 0,611 % (2019)
Bezrobocie 9,95 % (2019)

PKB (nominalny)


Energia


Produkcja oleju 77 698,63 baryłek dziennie (2019)
Rezerwy ropy naftowej 517 933 000 beczki (2020)
Produkcja elektryczna 278 102 864 000 kwH (2019)
Zużycie energii elektrycznej 297 150 052 000 kwH (2019)
Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca 4 928,074 kwH (2019)
Całkowite zużycie energii 6 758 253 997 847 633 BTU (2017)
Całkowite zużycie energii na mieszkańca 112 082 020,886 BTU (2017)

Środowisko


Emisja CO2 362 479 867,615 metryczne dźwięki (2017)
Emisja CO2 na mieszkańca 6,012 metryczne dźwięki (2017)

Wojsko


Wydatki wojskowe 26 790 436 632,333 $ (2019)
Wydatki wojskowe jako procent PKB 1,351 % (2019)

© 2018-2021 AtlasBig.com