İsviçre

İsviçre İstatistikleri ve Haritaları

Nüfus 8.492.956
Yüzölçümü 41.314,363 km2

Nüfus


Değişim oranı 0,708 % (2019)
Doğum oranı 10 1000 kişi başına (2018)
Ölüm oranı 7,8 1000 kişi başına (2018)
Yaşam Beklentisi (Toplam) 83,754 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Kadın) 85,7 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Erkek) 81,9 yıl (2018)
Doğurganlık oranı 1,52 kadın başına doğum (2018)
Bebek ölüm hızı 3,662 ölüm / 1000 doğum (2019)
Net göç oranı 30,321 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017)
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) 0,984 erkek/kadın (2019)
Cinsiyet oranı (Doğumda) 1,052 erkek/kadın (2018)

Nüfus


Nüfus Değişim Oranı


Nüfus Piramitleri


Ekonomi


GSYİH (nominal) 703.082.435.158,864 $ (2019)
GSYİH (PPP) 620.612.246.221,242 $ (2019)
GSYİH büyümesi 0,929 % (2019)
Kişi başına GSYİH (nominal) 81.993,727 $ (2019)
Kişi başına GSYİH (PPP) 72.376,024 $ (2019)
Enflasyon (TÜFE) 0,363 % (2019)
İşsizlik 4,39 % (2019)

GSYİH (nominal)


Enerji


Petrol Üretimi 0 varil/gün (2019)
Petrol Rezervleri 0 varil (2020)
Elektrik Üretimi 68.186.305.000 kwH (2019)
Elektrik Tüketimi 56.352.540.000 kwH (2019)
Kişi Başına Elektrik Tüketimi 6.571,854 kwH (2019)
Toplam Enerji Tüketimi 1.187.690.608.908.827,5 BTU (2017)
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi 138.508.907,103 BTU (2017)

Çevre


CO2 emisyonu 40.142.899,507 metrik ton (2017)
Kişi başına CO2 emisyonu 4,681 metrik ton (2017)

Askeri


Askeriye harcamaları 5.179.074.446,68 $ (2019)
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama 0,728 % (2019)

© 2018-2021 AtlasBig.com