İtalya

İtalya İstatistikleri ve Haritaları

Nüfus 60.436.469
Yüzölçümü 302.548,924 km2

Nüfus


Değişim oranı -0,206 % (2019)
Doğum oranı 7,3 1000 kişi başına (2018)
Ölüm oranı 10,5 1000 kişi başına (2018)
Yaşam Beklentisi (Toplam) 83,346 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Kadın) 85,6 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Erkek) 81,2 yıl (2018)
Doğurganlık oranı 1,29 kadın başına doğum (2018)
Bebek ölüm hızı 2,753 ölüm / 1000 doğum (2019)
Net göç oranı 12,351 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017)
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) 0,948 erkek/kadın (2019)
Cinsiyet oranı (Doğumda) 1,063 erkek/kadın (2018)

Nüfus


Nüfus Değişim Oranı


Nüfus Piramitleri


Ekonomi


GSYİH (nominal) 2.003.576.145.498,04 $ (2019)
GSYİH (PPP) 2.756.951.889.780,28 $ (2019)
GSYİH büyümesi 0,343 % (2019)
Kişi başına GSYİH (nominal) 33.228,237 $ (2019)
Kişi başına GSYİH (PPP) 45.722,57 $ (2019)
Enflasyon (TÜFE) 0,611 % (2019)
İşsizlik 9,95 % (2019)

GSYİH (nominal)


Enerji


Petrol Üretimi 77.698,63 varil/gün (2019)
Petrol Rezervleri 517.933.000 varil (2020)
Elektrik Üretimi 278.102.864.000 kwH (2019)
Elektrik Tüketimi 297.150.052.000 kwH (2019)
Kişi Başına Elektrik Tüketimi 4.928,074 kwH (2019)
Toplam Enerji Tüketimi 6.758.253.997.847.633 BTU (2017)
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi 112.082.020,886 BTU (2017)

Çevre


CO2 emisyonu 362.479.867,615 metrik ton (2017)
Kişi başına CO2 emisyonu 6,012 metrik ton (2017)

Askeri


Askeriye harcamaları 26.790.436.632,333 $ (2019)
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama 1,351 % (2019)

© 2018-2021 AtlasBig.com