Montserrat

Statystyki i mapy Montserrat

Populacja 4 900
Obszar 102,732 km2

Populacja


Populacja


Tempo zmian populacji


Piramidy ludności


Gospodarka


PKB (nominalny)


Energia


Produkcja oleju 0 baryłek dziennie (2019)
Rezerwy ropy naftowej 0 beczki (2020)
Produkcja elektryczna 16 000 000 kwH (2018)
Zużycie energii elektrycznej 14 880 000 kwH (2018)
Całkowite zużycie energii na mieszkańca 0 BTU (2017)

Środowisko


Emisja CO2 0 metryczne dźwięki (2017)

Wojsko


© 2018-2021 AtlasBig.com