Polska

Statystyki i mapy Polski

Populacja 38 433 600
Obszar 312 826,045 km2

Populacja


Zmiana kursu -0,01 % (2019)
Wskaźnik urodzeń 10,2 na 1000 osób (2018)
Śmiertelność 10,9 na 1000 osób (2018)
Oczekiwana długość życia (całkowita) 77,602 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (kobieta) 81,7 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (mężczyzna) 73,7 lat (2018)
Współczynnik dzietności 1,46 urodzeń na kobietę (2018)
Wskaźnik śmiertelności noworodków 3,584 zgonów / 1000 urodzeń (2019)
Wskaźnik migracji netto -3,871 migrantów / 1000 mieszkańców w 5 lat (2017)
Stosunek płci (obecna populacja) 0,94 mężczyzna/kobieta (2019)
Stosunek płci (przy urodzeniu) 1,056 mężczyzna/kobieta (2018)

Populacja


Tempo zmian populacji


Piramidy ludności


Gospodarka


PKB (nominalny) 595 858 207 011,512 $ (2019)
PKB (PPP) 1 335 253 563 807,69 $ (2019)
wzrost PKB 4,541 % (2019)
PKB na mieszkańca (nominalnie) 15 692,507 $ (2019)
PKB na mieszkańca (PPP) 35 165,205 $ (2019)
Inflacja (CPI) 2,227 % (2019)
Bezrobocie 3,28 % (2019)

PKB (nominalny)


Energia


Produkcja oleju 19 512,329 baryłek dziennie (2019)
Rezerwy ropy naftowej 119 000 000 beczki (2020)
Produkcja elektryczna 154 132 348 000 kwH (2019)
Zużycie energii elektrycznej 152 573 352 000 kwH (2019)
Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca 4 018,168 kwH (2019)
Całkowite zużycie energii 4 417 881 871 066 528,5 BTU (2017)
Całkowite zużycie energii na mieszkańca 116 349 227,86 BTU (2017)

Środowisko


Emisja CO2 324 753 976,406 metryczne dźwięki (2017)
Emisja CO2 na mieszkańca 8,553 metryczne dźwięki (2017)

Wojsko


Wydatki wojskowe 11 902 529 335,072 $ (2019)
Wydatki wojskowe jako procent PKB 2,023 % (2019)

© 2018-2021 AtlasBig.com