święta Lucia

Statystyki i mapy Saint Lucia

Populacja 178 844
Obszar 603,007 km2

Populacja


Zmiana kursu 0,494 % (2019)
Wskaźnik urodzeń 12 na 1000 osób (2018)
Śmiertelność 7,205 na 1000 osób (2018)
Oczekiwana długość życia (całkowita) 76,057 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (kobieta) 77,434 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (mężczyzna) 74,72 lat (2018)
Współczynnik dzietności 1,436 urodzeń na kobietę (2018)
Wskaźnik śmiertelności noworodków 19,604 zgonów / 1000 urodzeń (2019)
Wskaźnik migracji netto 0 migrantów / 1000 mieszkańców w 5 lat (2017)
Stosunek płci (obecna populacja) 0,97 mężczyzna/kobieta (2019)
Stosunek płci (przy urodzeniu) 1,03 mężczyzna/kobieta (2018)

Populacja


Tempo zmian populacji


Piramidy ludności


Gospodarka


PKB (nominalny) 2 122 450 629,63 $ (2019)
PKB (PPP) 2 948 844 049,658 $ (2019)
wzrost PKB 1,729 % (2019)
PKB na mieszkańca (nominalnie) 11 611,415 $ (2019)
PKB na mieszkańca (PPP) 16 132,415 $ (2019)
Inflacja (CPI) 0,539 % (2019)
Bezrobocie 15,32 % (2019)

PKB (nominalny)


Energia


Produkcja oleju 0 baryłek dziennie (2019)
Rezerwy ropy naftowej 0 beczki (2020)
Produkcja elektryczna 378 162 000 kwH (2018)
Zużycie energii elektrycznej 351 690 660 kwH (2018)
Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca 1 924,015 kwH (2018)
Całkowite zużycie energii 6 566 129 337 514,852 BTU (2017)
Całkowite zużycie energii na mieszkańca 35 921 709,817 BTU (2017)

Środowisko


Emisja CO2 468 912 metryczne dźwięki (2017)
Emisja CO2 na mieszkańca 2,565 metryczne dźwięki (2017)

Wojsko


© 2018-2021 AtlasBig.com