การผลิตบลูเบอร์รี่โลกแยกตามประเทศ

ประเทศโดยการผลิตบลูเบอร์รี่

  • สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิตบลูเบอร์รี่รายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยปริมาณการผลิต 351,130 ตันต่อปี
  • ประเทศเปรู มาเป็นอันดับสองด้วยการผลิต 227,971 ตันต่อปี
  • ด้วยการผลิต 146,551 ตันต่อปี ประเทศแคนาดา จึงเป็นผู้ผลิตบลูเบอร์รี่รายใหญ่อันดับสาม
การผลิตบลูเบอร์รี่โลกแยกตามประเทศ
ประเทศ การผลิต (ตัน) ผลิตต่อคน (กก.) เนื้อที่ (เฮกตาร์) ผลตอบแทน (Kg / Hectare)
สหรัฐอเมริกา 351,130 1.071 48,724 7,206.5
ประเทศเปรู 227,971 7.298 16,041 14,211.7
ประเทศแคนาดา 146,551 3.938 41,932 3,495
ประเทศชิลี 122,794.82 6.987 18,216 6,741
ประเทศเม็กซิโก 66,481.52 0.533 5,833 11,398.1
ประเทศสเปน 61,230 1.312 4,570 13,398.2
ประเทศโปแลนด์ 55,300 1.439 10,700 5,168.2
ประเทศโปรตุเกส 17,140 1.666 2,590 6,617.8
ประเทศเยอรมนี 15,640 0.189 3,360 4,654.8
ประเทศอิตาลี 8,750 0.145 1,200 7,291.7
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 8,500 0.493 850 10,000
ประเทศฝรั่งเศส 7,916 0.118 2,237 3,538.7
ประเทศออสเตรเลีย 6,191.64 0.247 1,676 3,694.4
ประเทศรัสเซีย 4,000 0.027 733 5,458.9
ประเทศนิวซีแลนด์ 3,680.12 0.751 760 4,842.3
ประเทศโรมาเนีย 1,930 0.099 710 2,718.3
ประเทศลิทัวเนีย 1,840 0.657 1,460 1,260.3
ประเทศออสเตรีย 1,740 0.197 220 7,909.1
ประเทศเบลเยียม 830 0.073 120 6,916.7
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 680 0.08 106 6,415.1
ประเทศอุซเบกิสถาน 663.49 0.02 97 6,813.6
ประเทศโครเอเชีย 540 0.129 380 1,421.1
ประเทศลัตเวีย 500 0.26 600 833.3
ประเทศสโลวีเนีย 260 0.126 70 3,714.3
ประเทศฟินแลนด์ 190 0.034 90 2,111.1
ประเทศสโลวาเกีย 180 0.033 70 2,571.4
ประเทศยูเครน 140 0.003 100 1,400
ประเทศเดนมาร์ก 120 0.021 100 1,200
ประเทศบัลแกเรีย 110 0.016 70 1,571.4
ประเทศสวีเดน 100 0.01 50 2,000
ประเทศโมร็อกโก 71.02 0.002 16 4,452.7
ประเทศฮังการี 50 0.005 40 1,250
ประเทศนอร์เวย์ 40 0.008 20 2,000
ไต้หวัน 0 0 0 N/A
ประเทศมอลตา 0 0 0 N/A
ประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 N/A
ประเทศกรีซ 0 0 0 N/A
ประเทศจีน 0 0 0 N/A
ประเทศคีร์กีซสถาน 0 0 0 N/A
ประเทศเอสโตเนีย 0 0 0 N/A© 2018-2023 AtlasBig.com