indyk

Statystyki i mapy Turcji

Populacja 80 810 525
Obszar 781 470,117 km2

Populacja


Zmiana kursu 1,339 % (2019)
Wskaźnik urodzeń 16,027 na 1000 osób (2018)
Śmiertelność 5,412 na 1000 osób (2018)
Oczekiwana długość życia (całkowita) 77,437 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (kobieta) 80,336 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (mężczyzna) 74,447 lat (2018)
Współczynnik dzietności 2,069 urodzeń na kobietę (2018)
Wskaźnik śmiertelności noworodków 8,43 zgonów / 1000 urodzeń (2019)
Wskaźnik migracji netto 17,016 migrantów / 1000 mieszkańców w 5 lat (2017)
Stosunek płci (obecna populacja) 0,974 mężczyzna/kobieta (2019)
Stosunek płci (przy urodzeniu) 1,05 mężczyzna/kobieta (2018)

Populacja


Tempo zmian populacji


Piramidy ludności


Gospodarka


PKB (nominalny) 761 425 499 358,159 $ (2019)
PKB (PPP) 2 347 132 754 780,75 $ (2019)
wzrost PKB 0,917 % (2019)
PKB na mieszkańca (nominalnie) 9 126,561 $ (2019)
PKB na mieszkańca (PPP) 28 133,089 $ (2019)
Inflacja (CPI) 15,177 % (2019)
Bezrobocie 13,67 % (2019)

PKB (nominalny)


Energia


Produkcja oleju 57 594,521 baryłek dziennie (2019)
Rezerwy ropy naftowej 366 000 000 beczki (2020)
Produkcja elektryczna 290 442 073 000 kwH (2019)
Zużycie energii elektrycznej 251 376 078 000 kwH (2019)
Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca 3 013,032 kwH (2019)
Całkowite zużycie energii 6 616 547 315 674 924 BTU (2017)
Całkowite zużycie energii na mieszkańca 79 306 938,138 BTU (2017)

Środowisko


Emisja CO2 408 776 647,63 metryczne dźwięki (2017)
Emisja CO2 na mieszkańca 4,9 metryczne dźwięki (2017)

Wojsko


Wydatki wojskowe 20 447 711 267,606 $ (2019)
Wydatki wojskowe jako procent PKB 2,718 % (2019)

© 2018-2021 AtlasBig.com