Niemcy

Statystyki i mapy Niemiec

Populacja 82 740 900
Obszar 358 856,552 km2

Populacja


Zmiana kursu 0,273 % (2019)
Wskaźnik urodzeń 9,5 na 1000 osób (2018)
Śmiertelność 11,5 na 1000 osób (2018)
Oczekiwana długość życia (całkowita) 80,893 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (kobieta) 83,3 lat (2018)
Oczekiwana długość życia (mężczyzna) 78,6 lat (2018)
Współczynnik dzietności 1,57 urodzeń na kobietę (2018)
Wskaźnik śmiertelności noworodków 3,187 zgonów / 1000 urodzeń (2019)
Wskaźnik migracji netto 32,708 migrantów / 1000 mieszkańców w 5 lat (2017)
Stosunek płci (obecna populacja) 0,976 mężczyzna/kobieta (2019)
Stosunek płci (przy urodzeniu) 1,053 mężczyzna/kobieta (2018)

Populacja


Tempo zmian populacji


Piramidy ludności


Gospodarka


PKB (nominalny) 3 861 123 558 039,21 $ (2019)
PKB (PPP) 4 782 655 118 573,17 $ (2019)
wzrost PKB 0,555 % (2019)
PKB na mieszkańca (nominalnie) 46 445,249 $ (2019)
PKB na mieszkańca (PPP) 57 530,303 $ (2019)
Inflacja (CPI) 1,446 % (2019)
Bezrobocie 3,14 % (2019)

PKB (nominalny)


Energia


Produkcja oleju 37 835,616 baryłek dziennie (2019)
Rezerwy ropy naftowej 102 240 000 beczki (2020)
Produkcja elektryczna 583 158 140 000 kwH (2019)
Zużycie energii elektrycznej 524 268 434 000 kwH (2019)
Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca 6 306,397 kwH (2019)
Całkowite zużycie energii 14 138 498 766 120 688 BTU (2017)
Całkowite zużycie energii na mieszkańca 170 071 246,682 BTU (2017)

Środowisko


Emisja CO2 826 047 623,652 metryczne dźwięki (2017)
Emisja CO2 na mieszkańca 9,936 metryczne dźwięki (2017)

Wojsko


Wydatki wojskowe 49 276 757 725,034 $ (2019)
Wydatki wojskowe jako procent PKB 1,28 % (2019)

© 2018-2021 AtlasBig.com